Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Đoàn trường Đại học Vinh tổ chức chương trình “Tuyên dương nữ sinh tiêu biểu” lần thứ 10, năm 2019.

Nữ sinh, sinh viên tiêu biểu đạt ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau và chưa được tuyên dương trong những lần trước:

1A: Nữ sinh đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2017-2018

1B: Nữ sinh được kết nạp Đảng trong thời gian từ 3/2018-3/2019

1C: Nữ sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia, khu vực trong thời gian từ 3/2018-3/2019

1D: Nữ sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Olympic toàn quốc, học sinh giỏi Tỉnh, Quốc gia, Quốc tế, khu vực trong thời gian từ 3/2018-3/2019

Tại chương trình, 2 nữ sinh tiêu biểu của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã được tuyên dương cùng với 109 nữ sinh tiêu biểu toàn trường Đại học Vinh:

1. SV Trần Thị Huyền - Lớp 57 K QLDD-QLTNMT

- Điểm tích lũy năm học 2017-2018: 3.69

- Thuộc đối tượng 1A, 1C

- Tóm tắt quá trình khen thưởng

1 giấy khen SVXS năm học 2017-2018

1 giấy khen SV giỏi năm học 2016-2017

1 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn năm học 2016-2017

1 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn năm học 2017-2018

1 giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đồng diễn thể dục thể thao tỉnh Nghệ An

1 giấy khen khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp khu vực Bắc Trung Bộ

1 giấy khen trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh đoàn nghệ an

1 giấy khen trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh nghệ an

1 giấy khen trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đoàn trường

1 giấy khen sao tháng giêng cấp tỉnh

2. SV Lâm Thị Thu Huyền – Lớp 57 K QLDD-QLTNMT

- Điểm tích lũy năm học 2017-2018: 3.72

- Thuộc đối tượng 1C

- Tóm tắt quá trình khen thưởng

1 giấy khen SV giỏi năm học 2016-2017

1 giấy khen SV giỏi năm học 2017-2018

1 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn năm học 2016-2017

1 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm học 2017-2018

1 giấy khen sinh viên tình nguyện hè năm 2016-2017

1 giấy khen khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp khu vực Bắc Trung Bộ

1 giấy khen trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh đoàn nghệ an

1 giấy khen trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh nghệ an

1 giấy khen trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đoàn trường

1 giấy khen sinh viên năm tốt cấp trường năm 2017-2018

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ tuyên dương:

Thúy Hà