Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2014, Sinh viên lớp 52E Khuyến nông Quế Phong (Đơn vị liên kết là Trung tâm GDTX Nghệ An) đã có chuyến về thăm Khoa và triển khai kế hoạch thực tập cuối khóa.

Tại buổi làm việc ThS. Nguyễn Đình Vinh – Phó Trưởng khoa đã chúc mừng tập thể lớp và giới thiệu các thông tin về quá trình hình thành, phát triển của khoa Nông Lâm Ngư, đồng thời có đôi lời chia sẻ với toàn bộ lớp. Thay mặt lớp, Sinh viên Lương Văn Sơn – Lớp trưởng đã phát biểu cảm ơn về tình cảm mà các cán bộ của khoa dành cho đoàn và tặng hoa chúc mừng Khoa. Cuối buổi chiều, thay mặt Bộ môn Khuyến nông & PTNT, TS.Trần Anh Tuấn đã trình bày và giao các nội dung thực tập cho từng sinh viên và cử Cán bộ theo dõi, hướng dẫn cùng.

Buổi sáng cùng ngày, Lớp đã thăm khuôn viên cơ sở 1, tìm hiểu về quy mô đào tạo, lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường và có buổi làm việc với Trung tâm GDTX.

Một số hình ảnh về buổi làm việc:

 

Bài đưa tin: Trần Ngọc Toàn