Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, trong tháng 3 Đoàn trường Đại học Vinh đã tổ chức triển khai 4 đợt ra quân làm Chủ Nhật Xanh. Đoàn viện Nông nghiệp và tài nguyên là đơn vị hoạt động, học tập tại một cơ sở độc lập tại cơ sở 2 của Nhà trường. Ý thức được vai trò của mình nên hoạt động Chủ Nhật Xanh góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan nơi học tập và sinh hoạt càng được các bạn đoàn viên, sinh viên chú trọng hơn.

Trong các đợt Chủ Nhật Xanh, ngay từ rất sớm các ĐVTN đã có mặt tại sân trường để nghe phân công nhiệm vụ. Mỗi buổi đều có phân nhóm, chia khu vực làm việc và cử nhóm trưởng phụ trách. Qua 4 đợt tham gia, các bạn đoàn viên đã quét, nhặt rác, gạch đá trong khuôn viên và dọc quốc lộ 46 phía trước cổng trường, nhổ cỏ trong các bồn cây, chăm sóc vườn cây ăn quả, vệ sinh trại thực nghiệm Nông học…

Đây là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Đoàn viên thể hiên tinh thần xung kích, nâng cao tính tự giác của mỗi ĐVTN.

Những hình ảnh Chủ Nhật Xanh:


Bài: Thu Dung

Ảnh: Đội truyền thông Đoàn viện Nông nghiệp và tài nguyên