Ngày 13 tháng 11 năm 2018 vừa qua, giảng đường B3101 bộ môn Quản lý đất đai đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11/2018, người báo cáo là ThS. Nguyễn Nam Thành.

Tên chuyên đề: “Nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên phần mềm Microstation’’

Nội dung chính của chuyên đề:

Xây dựng quy trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ cho công tác quản lý và sử dụng đất, thí điểm ứng dụng Microstation thành lập cho tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Đưa ra được một số giải pháp công nghệ nhằm hoàn thiện bản đồ trong quá trình xử lý thông tin.

Dưới đây là kết quả:


Sơ đồ quy trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Một số vấn đề đưa ra trao đổi tại bộ môn trong buổi sinh hoạt chuyên đề như sau:

- Hệ thống các phần mềm: MicroStation SE, Famis, lusca map… là các phần mềm thống nhất phục vụ cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu quy định của nhà nước. Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng trên phần mềm microstation tiết kiệm thời gian so với một số phần mềm khác.

- Ứng dụng một số phần mềm mới trong thành lập bản đồ hiện trạng. Kết hợp các phần mềm với nhau để tận dụng ưu thế của mỗi phần mềm.

- Triển khai hướng dẫn sinh viên thực hiện các nghiên cứu ứng dụng có liên quan phục vụ cho lĩnh vực quản lý đất đai.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo chuyên đề nghiên cứu tại bộ môn Quản lý đất đai, Viện nông nghiệp và tài nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:
Tin bài: Võ Thị Thu Hà