Cam Vinh là một thương hiệu nổi tiếng không chỉ ở Nghệ An và ở khắp toàn quốc. Trong những năm qua, diện tích và quy mô trồng cam không ngừng được mở rộng, cùng với đó là sự quan tâm nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cam. Một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng cam Vinh đó chính là phân bón, đặc biệt là phân vi lượng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của liều lượng vi lượng bón vào trong đất đến hàm lượng vi lượng trong đất, trong lá, đến năng suất và chất lượng cam là hết sức cần thiết.

Chi tiết kết quả nghiên cứu ở file đính kèm: bai_bao_vi_luong_cam_tap_chi_nnandptnt.pdf

Tin bài: Nguyễn Hữu Hiền