Vào lúc 8h ngày 4/4/2019, bộ môn QLTN&MT, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã chủ trì tổ chức buổi seminar khoa học liên ngành cùng chuyên gia Mỹ - Tiến sĩ Michael J Furniss – Đại học Humbolt, California, Mỹ.

          Thành phần tham dự: ngoài cán bộ BM Quản lí Tài nguyên& Môi trường, QL đất đai, Viện Nông nghiệp và tài nguyên còn có sự tham gia của cán bộ BM Địa lý, Viện SPXH và cán bộ BM Môi trường, Viện công nghệ Hóa Sinh – Môi trường.

Trong buổi seminar, TS. Furniss trao đổi giảng viên về Hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH và các nội dung chuyên môn: Quản lý rừng và nước đầu nguồn (Forest watershed management). Ông đề cập về cơ sở lưu vực sông (global water basics), ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước, đánh giá tính dễ tổn thương của nước đầu nguồn (assessing the vulnerability of watersheds) và cuối cùng là những giải pháp giúp bảo tồn và khôi phục lại giá trị của đất và nước (best practices for the conservation and restoration of soil and watershed values). Một số đề xuất cá nhân về hợp tác trong nghiên cứu quốc tế (research cooperation), mối quan hệ giữa nghiên cứu và quản lý (research – management connection) rất hữu ích cho giảng viên.

Đồng thời, các cán bộ trong bộ môn Quản lý tài nguyên môi trường cũng trình bày một số kết quả nghiên cứu:

1.    Hoàng Thị Thủy – Trần Thị Tuyến, ZONING FLASH FLOOD HAZARD IN HIEU WATERSHED OF NGHE AN PROVINCE, VIETNAMZONING FLASH FLOOD HAZARD IN HIEU WATERSHED OF NGHE AN PROVINCE, VIETNAM

2.    Vũ Văn Lương, ĐÁNH GIÁ TÍNH THÍCH HỢP CỦA CÁC LOÀI CÂY NGẬP MẶN VEN BIỂN NGHỆ AN

3.    Đậu Khắc Tài, NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI LƯỢNG MƯA GIAI ĐOẠN 1961 – 2005 Ở VIỆT NAM

Các cán bộ tham dự đã tham gia trao đổi, thảo luận cùng TS. Furniss  để hiểu rõ thêm các vấn đề. Đây là cơ hội tốt để các giảng viên trong bộ môn học tập, trao đổi kiến thức với các chuyên gia nước ngoài. Kết thúc buổi seminar, TS. Trần Thị Tuyến – trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường đã gửi lời cám ơn sâu sắc tới chuyên gia người Mỹ và các đại biểu tham dự, đồng thời định hướng một số vấn đề hợp tác như: tìm kiếm các dự án nghiên cứu, viết bài báo có chỉ số quốc tế,…

Một số hình ảnh tại buổi seminar: 

Hoàng Thị Thủy - Trần Thị Tuyến