Ngày 02 tháng 12 năm 2018, hội đồng khoa học cấp bộ đã tiến hành nghiệm thu cuối cùng đề tài “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học từ nấm ký sinh giống Isaria cho rau họ thập tự”. Mã số: B2015 – 27 – 17 do TS. Nguyễn Thị Thanh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên:

1. PGS.TS. Trần Ngọc Lân - Chủ tịch hội đồng

2. PGS. TS. Trương Xuân Lam - Phản biện 1

3. PGS. TS. Mai Văn Chung - Phản biện 2

4. TS. Nguyễn Hữu Hiền – Thư ký

5. PGS.TS. Cao Tiến Trung - Ủy viên

6. PGS. TS. Đỗ Ngọc Đài - Ủy Viên

7. TS. Lê Văn Khánh - Ủy viên

Hội đồng đánh giá rất cao kết quả đạt được của đề tài. Các sản phẩm đều ở mức đạt và vượt yêu cầu so với thuyết minh. Các kết quả đã đạt được của đề tài gồm:

- Trong thời gian nghiên cứu từ 2015 – 2017 đã thu thập được 160 mẫu nấm Isaria ở vườn quốc gia Pù mát và khu vực Puxailaileng thuộc khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An. Định loại được 10 loài và phân lập thành công 150 chủng nấm. Các loài này đều sinh trưởng tốt trên môi trường PDA.

- Trong 10 loài nấm Isaria thu được đã tuyển chọn được 3 loài và 9 chủng có tiềm năng cao trong phòng trừ sâu hại rau họ thập tự gồm loài Isaria javanica (có 3 chủng VN1472, VN1487, VN1802), Isaria tenuipes (có 3 chủng B2015-2; B2015-4, B2015-5) và Isaria sp3. (3 chủng B2015-56, B2015-54 và B2015-51).

- Thành phần môi trường rắn thích hợp nhất để nhân nuôi nấm Isaria là gạo lứt + bột nhộng tằm (tỷ lệ 50 : 1). Nhiệt độ 250C, ẩm độ 70% là thích hợp nhất đối với sự sinh trưởng và phát triển của sinh khối nấm Isaria trên môi trường rắn. Thời gian bảo quản chế phẩm nấm Isaria tối đa là 6 tháng ở nhiệt độ phòng.

- Thử nghiệm sử dụng chế phẩm nấm Isaria phòng trừ sâu hại rau thập tự cho thấy hình thức phun dịch lỏng cho hiệu lực cao hơn với nồng độ bào tử của chế phẩm là 108 CFU/ml. Liều lượng sử dụng là 2 – 3kg chế phẩm dạng bột hoặc 2 – 3 lít chế phẩm dạng lỏng/ 500 m2 rau họ HTT. Mỗi lần phun 1kg hoặc 1 lít/ 500 m2, phun 2 – 3 lần/ vụ rau tùy thuộc vào thời gian sinh trưởng của cây rau.

- Trong thời gian 2016 – 2017 đã sản xuất được 408kg chế phẩm nấm Isaria để phòng trừ sâu hại rau họ HTT.

- Đã xây dựng được 5 mô hình trồng rau gồm su hào, bắp cải, cải bẹ, cải thìa, cải ngọt ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với diện tích 0,2ha/ mô hình. Sử dụng chế phẩm nấm Isaria để phòng trừ sâu hại cho thấy đạt hiệu lực rất cao đối với sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, rệp xám và sâu khoang (đạt trên 80,00%) nhưng hiệu lực thấp đối với bọ nhảy (tỷ lệ bọ nhảy chết 52,83%, tỷ lệ bọ nhảy mọc nấm đạt 38,52%) sau 14 ngày xử lý.

Về sản phẩm của đề tài: Đề tài góp phần đào tạo 02 Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học cây trồng, 06 kỹ sư Nông học, xuất bản 03 bài báo đăng ở các tạp chí trong nước và quốc tế.

Về hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

- Cung cấp các kỹ thuật và kiến thức về sử dụng chế phẩm Isaria đến các nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông nghiệp và người dân trồng rau tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của các tác nhân sinh học trong sản xuất rau an toàn của vùng.

 - Góp phần tạo ra các sản phẩm rau an toàn cho người dân khi sử dụng chế phẩm nấm Isaria.

- Kết quả về quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm Isaria sẽ được tập huấn kỹ thuật sử dụng và quảng bá sản phẩm đến từng hộ dân tại vùng trồng rau xã Nghi Kim và người dân trồng rau ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các thành viên hội đồng đã thống nhất kết quả của để tài ở mức: Đạt. Và đề xuất kết quả của đề tài có thể phát triển thành dự án sản xuất thử nghiệm có giá trị trị thực tiễn rất lớn.

Một số hình ảnh:
 

Tin bài: Thái Ngọc Lam