TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn viện Nông nghiệp và Tài nguyên

 

 

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN

Năm học 2018-2019

 

TT

Chi đoàn

Thời gian tổ chức ĐH

Địa điểm tổ chức

Cán bộ phụ trách dự họp lớp

Số SV tham dự

Ghi chú

1.               

57 QLDD -QLTNMT

19h30

ngày 03/10/2018

A5.203

Cô Trần Thị Tuyến

Thầy Nguyễn Nam Thành

35

ĐH Mẫu

2.               

56K1-QLTNMT

19h30

ngày 05/10/2018

A2.203

Thầy Đậu Khắc Tài

Thầy Vũ Văn Lương

40

CS1

3.               

56K2-QLTNMT

19h30

ngày 05/10/2018

A2.204

Cô Trần Thị Tuyến

Cô Hoàng Thị Thủy

38

CS1

4.               

56K-QLDD

19h 30

ngày 05/10/2018

A3.105

Cô Võ Thị Thu Hà B

Thầy Trần Đình Du

41

CS1

5.               

56 B-KTNN

19h30

ngày 05/10/2018

A5.202

Cô Nguyễn Thị Tiếng

Thầy Trần Anh Tuấn

20

CS2

6.               

57 NH

19h 30

ngày 05/10/2018

A5.203

Cô Thái Thị Ngọc Lam

Cô Ngô Thị Mai Vi

Thầy Nguyễn Tài Toàn

20

CS2

7.               

57 NTTS

19h30

ngày 05/10/2018

A5.301

Cô Trương Thị ThànhVinh

Thầy Nguyễn Thức Tuấn

26

CS2

8.               

58 NLN

19h 30 ngày 5/10/2018

A5.302

Cô Trịnh Thị Bình

Thầy Trần Ngọc Toàn

Cô Nguyễn Thị Thúy

35

CS2

9.               

58 QLDD-QLTNMT

19h30

ngày 5/10/2018

A5.303

Cô Phạm Thị Hà

Cô Phan Thị Quỳnh Nga

13

CS2

                                                                                 

                                                                                              Nghệ An, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Ban lãnh đạo Viện NN và TN

TL QLSV

Bí thư Đoàn viện

 

 

 

 

TS. Nguyễn Đình Vinh

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hà

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hà