Thực hiện kế hoạch năm học và chương trình đào tạo thạc sỹ năm học 2023-2024, ngày 30 tháng 12 năm 2023 bộ môn Khoa học cây trồng đã tổ chức buổi Bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ cho học viên cao học Khóa 30 chuyên ngành Khoa học cây trồng tại phòng học A3101 trường Đai học Vinh.

Hội đồng đánh giá gồm 7 giảng viên có trình độ tiến sĩ, do TS. Nguyễn Hữu Hiền chủ nhiệm chuyên ngành làm chủ tịch hội đồng gồm:

1. TS. Nguyễn Hữu Hiền, Chủ nhiệm chuyên ngành

2. TS. Thái Thị Ngọc Lam, Giảng viên

3. TS. Phan Thị Thu Hiền, Giảng viên

4. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Giảng viên

5. TS. Ngô Thị Mai Vi, Giảng viên

6. TS. Nguyễn Thị Thúy, Giảng viên

7. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Giảng viên

Hội đồng đã tiến hành góp ý cho 7 đề cương nghiên cứu khoa học của luận văn thạc sỹ cho các học viên. Việc góp ý đề cương cho các học viên giúp cho các đề tài tiến hành một cách khoa học, đảm bảo dung lượng, yêu cầu khoa học của một luận văn thạc sỹ.

Các hướng nghiên cứu khá đa dạng gồm các lĩnh vực như: ảnh hưởng phân bón, sâu bệnh hại trên các loại cây trồng chủ yếu như Ngô, lúa, rau thập tự, vừng, cây cảnh và cây dược liệu tại Nghệ An và Phú Quốc.

Kết quả đã thông qua 7/7 đề cương đảm bảo yêu cầu và bước đầu tiến hành luận văn thạc sỹ.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ đề cương:

   Hội đồng nghe học viên báo cáo

   Học viên Nguyễn Thị Thu báo cáo trước hội đồng

Hội đồng thảo luận đề cương của học viên

Học viên Lê Bá Phước báo cáo đề cương

 

Tin bài: Thái Thị Ngọc Lam - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên