Thực hiện kế hoạch năm học và chương trình đào tạo thạc sỹ năm học 2021-2022, ngày 10 tháng 8 năm 2022 bộ môn Khoa học cây trồng đã tổ chức buổi Bảo vệ Luận văn thạc sỹ cho học viên cao học Khóa 28 chuyên ngành Khoa học cây trồng tại Trường Đại học Vinh.

Hội đồng đánh giá gồm toàn bộ giảng viên của tổ bộ môn Khoa học cây trồng, trường Đại học Vinh có trình độ tiến sĩ và mời giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị khác như Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Viện nghiên cứu và phát triển Vùng, Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An... Hội đồng đã đánh giá 19 công trình luận văn thạc sỹ của học viên cao học Khóa 27 chuyên ngành Khoa học cây trồng của hai lớp tại Vinh và Kỳ Sơn.

Hội đồng đã có đánh giá chung về luận văn thạc sỹ khóa 28: chủ đề nghiên cứu của các luận văn thạc sỹ phong phú, các học viên nhìn chung đều có năng lực nghiên cứu, đặc biệt các học viên tại Kỳ Sơn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại học tập nhưng vẫn đảm bảo được hoàn thành luận văn đúng tiến độ và yêu cầu. Hội đồng đã thông qua 19 luận văn và đã góp ý những điều cần chỉnh sửa để hoàn thiện luận văn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ của học viên khóa 28 chuyên ngành Khoa học cây trồng:

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiền - chủ nhiệm chuyên ngành phát biểu khai mạc

Học viên trình bày báo cáo tốt nghiệp trước hội đồng

Thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá các báo cáo

Học viên cao học K28 chụp ảnh lưu niệm với các thành viên hội đồng

Ban bè, người thân đến tham dự và chúc mừng các học viên tại buổi báo cáo

Tin bài: Cao Thị Thu Dung – Viện Nông nghiệp và Tài nguyên