Để kịp thời ghi nhận và khen thưởng các thành tích học tập rèn luyện của sinh viên, trường Đại học Vinh đã có rất nhiều chính sách về học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ học phí cho sinh viên, giúp các em thêm động lực phấn đấu. Đối với sinh viên khối ngành Nông Lâm Ngư Môi trường ngoài học bổng khuyến khích học tập của nhà Trường, sinh viên còn được hỗ trợ bằng một số loại học bổng khác học tập thêm một số học bổng khác như: học bổng hỗ trợ học phí cho sinh viên, học bổng từ các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sinh viên chính quy khối ngành Nông Lâm Ngư Môi trường thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, là sinh viên của các ngành: Nông học, Nuôi trông thủy sản, Khuyến nông, Chăn nuôi, Quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý đất đai.

Học tập tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh, sinh viên sẽ được hỗ trợ các loại học bổng sau đây:

1. Học bổng khuyến khích học tập

Theo quyết định số 1462/QĐ-ĐHV ngày 29/8/2016 quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên gồm những điểm chính sau:

Nguyên tắc xét cấp: Học bổng khuyến khích học tập trợ cấp theo học kỳ, mỗi năm học tính 2 kỳ, mỗi kỳ tính 5 tháng. Học kỳ thứ nhất của khóa học, Nhà trường căn cứ vào điểm xét tuyển vào trường Đại học Vinh và hạnh kiểm lớp 12 THPT để xét cấp học bổng cho sinh viên. Từ học kỳ II, Nhà trường căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trước đó để xét cấp học bổng cho học kỳ hiện tại. Mỗi kỳ học sinh viên phải đăng ký và hoàn thành tối thiểu 15 tín chỉ để được xét cấp học bổng.

Điều kiện, tiêu chuẩn: Về học lực: điểm trung bình chung học tập đạt từ 7.0 trở lên. Về rèn luyện: đạt từ loại khá trở lên, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

TT

Loại học bổng

Xếp loại rèn luyện

Mức học bổng

 Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

1

Xuất sắc

Xuất sắc

740.000

810.000

810.000

890.000

890.000

980.000

2

Giỏi

Tốt trở lên

815.000

890.000

890.000

980.000

980.000

1080.000

3

Khá

Khá trở lên

935.000

1.025.000

1.025.000

1.125.000

1.125.000

1.240.000

 

2. Học bổng hỗ trợ học phí cho sinh viên khối ngành Nông Lâm Ngư, Môi trường

Thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc thực hiện chủ trương xây dựng Nông thôn mới, Trường Đại học Vinh tiếp tục hồ trợ cho sinh viên đăng ký học vào các ngành Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trưng, Quản lý đất đai, Khuyến nông, Chăn nuôi.

-   Giai đoạn I (1,5 năm đầu): Nhà trường hỗ trợ 100% học phí đối với sinh viên có hộ khẩu thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương của tỉnh Nghệ An, mỗi huyện 5 chỉ tiêu do UBND các huyện cử đi học; Miễn phí tiền ở ký túc xá, wifi cho sinh viên.

-   Giai đoạn II, nếu sinh viên tiếp tục học các ngành trên thì Nhà trường vẫn tiếp tục hỗ trợ học phí như giai đoạn I.

3. Học bổng từ các doanh nghiệp

Học tập tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh, sinh viên được Viện và Nhà trường liên kết với các doanh nghiệp tài trợ học bổng khuyến khích học tập. Tập đoàn VinGroup (http://vingroup.neƯ), Tập đoàn TH, Tập đoàn CP Việt Nam, Công ty TNHH Thông Thuận, Công ty SITTO Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất và ứng dụng công nghệ thủy sản VINA, Công ty giống cây trồng Nông Hữu, Công ty cổ phần Hải Nguyên… Rất nhiều suất học bổng đã được trao cho sinh viên các ngành Nông Lâm Ngư Môi trường thuộc các khóa học từ K50 cho đến K59.


Trên đây là những loại học bổng chính mà sinh viên khối ngành Nông Lâm Ngư Môi trường được nhận trong quá trình học tập. Đây là ghi nhận, động viên và khích lệ các em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập rèn luyện và lập nghiệp sau khi ra trường.

Từ năm 2002 đến nay, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã có trên 2.500 sinh viên tốt nghiệp. 100% sinh viên tốt nghiệp từ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên được các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, công ty trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, chăn nuôi, tài nguyên môi trường tuyển dụng... trong đó có rất nhiều sinh viên, học viên thành đạt.

                                                                                    Tin bài: Hồ Thị Nhung