Căn cứ Công văn số 831/ĐHV – ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc tuyển sinh và hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Quỳ Châu và Quế Phong. Căn cứ quyết định số 52 ĐHV-HCTH ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc đề xuất phối hợp triển khai liên kết đào tạo, bồi dưỡng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa; căn cứ thông báo sô 51/TBLT ngày 30 tháng 03 năm 2018 về nội dung buổi làm việc giữa UBND huyện Thanh Chương. Trong các văn bản này nêu rõ: Trường Đại học Vinh hỗ trợ cho sinh viên đăng ký học vào khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường: Giai đoạn I, Nhà trường hỗ trợ 100% học phí đối với sinh viên có hộ khẩu thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương của tỉnh Nghệ An, huyện Lang Cháng của tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ theo kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, có 39 sinh viên khóa 59 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã được miễn giảm học phí (gồm 21 sinh viên ngành Nông học và 4 sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản; 5 sinh viên ngành Khuyến nông; 3 sinh viên ngành Chăn nuôi; 3 sinh viên ngành Quản lý đất đai và 3 sinh viên nghành Quản lý Tài nguyên và Môi trường). Nhà trường hỗ trợ học bổng tương đương với 100% học phí học tập hàng năm.

Danh sách 39 sinh viên được nhận học bổng hỗ trợ học tập

STT

Mã SV

Họ và tên

1

18576201090017

Nguyễn Văn Hiếu

2

18576201050008

Nguyễn Khắc Vinh

3

18576201050010

Nguyễn Quang Nhật

4

18578501010013

Ngô Thị Hằng

5

18576203010003

Phạm Thị Phương Anh

6

18576201020006

Võ Trọng Dương

7

18576201090007

Lo Thị Lịch

8

18576201090001

Lương Đức Minh

9

18576201090004

Vi Thị Thủy

10

18576201090011

Kha Nguyễn Thành Luân

11

18576201090022

Lương Thị Thơm

12

18576201090005

Vi Nhật Quang

13

18576201090006

Sầm Đỉnh Lực

14

18576201090013

Lang Quốc Việt

15

18576201090015

Lô Thị Bình

16

18576201090003

Lô Văn Mừng

17

18576201090014

Vi Văn Mừng

18

18578501010009

Nguyễn Như Khánh

19

18578501010010

Lương Xuân Thủy

20

18576203010008

Sầm Thị Huyền Mơ

21

18576201020002

Phang Kiều Linh

22

18576201020001

Lương Thị Nam

23

18576201020005

Vi Thị Lê Na

24

18576201090012

Và Bá Thương

25

18576201090018

Dềnh Sỹ Công

26

18576201090019

Moong Thái Hoàng

27

18576201090016

Cụt Văn Bua

28

18576201090023

Cụt Văn Hạnh

29

18576201050007

Vi Thị Trang

30

18578501030006

Vi Quang Tiến

31

18578501030005

Lô Biên Thùy

32

18578501030008

Vi Thái Tuấn

33

18576201020007

Lương Văn Hùng

34

18576201090009

Phạm Thị Huyền Nhi

35

18576201090021

Trần Văn Tú

36

18576203010005

Lô Thị Ngọc Trâm

37

18576203010004

Lô Quốc Tuấn

38

18576201090025

Phạm Văn Dân

39

18576201090024

Lương Thị Quyên