Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 18 tháng 07 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Vinh, chiều ngày 10/08/2023, Đảng bộ bộ phân Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp sự tham dự và chỉ đạo của các đồng chí đại diện Đảng ủy trường phụ trách ĐBBP: Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – UV BTV Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến; đồng chí Nguyễn Anh Chương – UV BCH Đảng ủy, thư ký Hội đồng trường. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Công Thành – Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giáo dục số, nguyên UV BCH ĐBBP nhiệm kỳ 2020 – 2025; cùng toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ bộ phận.

Đại biểu đảng ủy cấp trên tham dự hội nghị

Hội nghị gồm 4 nội dung:

1. Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

4. Bầu bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên gồm 2 chi bộ trực thuộc: Chi bộ cán bộ (17 đảng viên), chi bộ sinh viên học viên (10 đảng viên) trong đó có 20 đảng viên chính thức và 7 đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Đình Vinh trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội ĐBBP nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ BP có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BCH ĐBBP, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, tính đến thời điểm hiện tại 07 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội ĐBBP nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã cơ bản đảm bảo đúng tiến đó có 2 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại hội nghị cũng đánh giá và ghi nhận trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động, học viên sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã có những nỗ lực vượt bậc trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, đưa khoa Nông Lâm Ngư, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, giữ vững và phát triển quy mô đào tạo, số lượng người học, đạt nhiều kết quả trong đào tạo cán bộ, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện các đề án tái cơ cấu bộ máy, mở mã ngành đào tạo… nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; cung cấp cho thị trường lao động khối ngành nông lâm ngư – môi trường đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề vững, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng, được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao, nhận được phản hồi tốt từ người học.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – UV BTV Đảng ủy trường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt cho đoàn công tác của Đảng ủy nhà trường, đồng chí Nguyễn Anh Dũng đã có những ý kiến phát biểu, chỉ đạo và chia sẻ cùng hội nghị. Đồng chí biểu dương về công tác bám sát các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và báo cáo chất lượng, đúng tiến độ. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đảng ủy cũng ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, phát huy những điểm mạnh của đơn vị để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Công tác cán bộ cũng là một điểm sáng của đảng bộ bộ phận, đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người đáp ứng đủ năng lực đảm nhiệm công việc. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh và người học vẫn đang là 1 hạn chế do xu hướng xã hội, đề nghị đảng bộ bộ phận quan tâm, nỗ lực hơn nữa.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Lê Minh Hải – BT chi bộ cán bộ, phó viện trưởng vào BCH ĐBBP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí bí thư ĐBBP, Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên gửi gắm sự tin tưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ tiếp tục nỗ lực cố gắng trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội ĐBBP 2020 – 2025 đã đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Tin bài và ảnh: Cao Thị Thu Dung