Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-ĐHV ngày 15/12/2023 của Trường Đại học Vinh, ngày 23/12/2023, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - UV BCH Đảng bộ, Phó hiệu trưởng; đại diện Công đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác chính trị HSSV, Phòng Quản trị đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Ban quản lý cơ sở 2.

Đoàn chủ trì hội nghị

 Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023; chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và bầu đại biểu dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh năm 2023.

Thay mặt đoàn chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vinh - BT ĐBBP, Viện trưởng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn – Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị. Hội nghị cũng đã được nghe Đồng chí Lê Minh Hải - Phó viện trưởng thông qua kế hoạch và các chỉ tiêu năm 2024 của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Vinh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn trình bày báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị

Đồng chí Lê Minh Hải trình bày kế hoạch và định hướng nhiệm vụ năm 2024

    Năm 2023, là năm thứ hai triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ trường Đại học Vinh lần thứ 32. Đặc biệt là thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của năm 2023.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường, ban lãnh đạo Viện nông nghiệp và tài nguyên; sự cố gắng nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, toàn Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác bồi dưỡng cán bộ. Hiện toàn Viện đang thực hiện 9 đề tài dự án và hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trong năm học qua đã có 100% cán bộ hoàn thành giờ nghiên cứu khoa học, đã 42 bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế, xuất bản được 7 cuốn sách, giáo trình. Trong năm đã tổ chức được 20 buổi seminar.

Năm 2023, có 02 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về có đóng góp trong NCKH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Hợp tác quốc tế cũng được tăng cường, trong năm Viện đã cử 3 lượt cán bộ và 2 lượt sinh viên đi công tác tại Ba Lan trong khuôn khổ chương trình Eramus +. Viện cũng đã tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường thành lập Ban thực hiện dự án “Đào tạo ngành Thú y tiên tiến tại Trường Đại học Vinh” trong khuôn khổ dự án ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, trong đó Viện có 04 cán bộ tham gia ban.

Viện đã Tổ chức tuần lễ tuyển dụng việc làm cho sinh viên khóa 60 tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên với 20 doanh nghiệp về phỏng vấn, tuyển dụng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Viện Nông nghiệp và Tài nguyên còn gặp nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra cho Cấp ủy, Lãnh đạo viện và viên chức, người lao động của Viện nhiều công việc cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Cán bộ, giảng viên phát biểu thảo luận, đề xuất ý kiến tại hội nghị

  Trong không khí dân chủ, tập trung; dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, viên chức, người lao động trong đơn vị đã thảo luận, góp ý cho các báo cáo của đơn vị. Các ý kiến thảo luận, đề xuất liên quan đến các chỉ tiêu được giao cho đơn vị năm 2024 như số lượng công bố quốc tế; hỗ trợ quy đổi giờ dạy cho giảng viên trên cơ sở kết hợp với các trại thực nghiệm; đề nghị tu sửa cơ sở vật chất và các hạng mục tại các trại thực nghiệm; quy chuẩn giờ thực hành, thực tập trong và ngoài trường cho giảng viên đối với khối ngoài sư phạm được cụ thể trong dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo chuẩn đầu ra khi xây dựng chương trình; kinh phí xăng xe cho cán bộ cơ sở 2…

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó hiệu trưởng; đại diện các phòng ban, chức năng trong nhà trường (Phòng KH-HTQT; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng KHTC; Phòng Đào tạo; Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Phòng Đào tạo sau đại học).

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại diện các phòng ban, trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp trường gồm 8 cán bộ, viên chức, người lao động đại diện cho các mảng công tác của Viện. Đồng chí Trần Ngọc Toàn thay mặt tổ thanh tra nhân dân trình bày báo cáo thanh tra các hoạt động và việc sử dụng kinh phí của Viện năm 2023. Hội nghị tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn tổ thanh tra nhân dân công đoàn bộ phận.

Trong không khí trang trọng, vui tươi của Hội nghị, Công đoàn bộ phận đã trao giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Vinh cho 02 cá nhân công đoàn viên xuất sắc, đã có nhiều đóng góp trong các phong trào công đoàn của đơn vị năm học 2022 - 2023. Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy, Ban lãnh đạo viện đã công bố sự thay đổi mới nhân sự Bí thư đoàn viện, tặng hoa tri ân và chúc mừng cho 2 đồng chí cựu bí thư và tân bí thư đoàn viện.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 góp phần cùng Đảng bộ bộ phận, Ban lãnh đạo viện đưa tập thể Viện Nông nghiệp và Tài nguyên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban truyền thông Viện Nông nghiệp và Tài nguyên