Đoàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức sinh hoạt lớp - chi đoàn tháng 12 vào thứ Ba, ngày 15/12/2020.

Chi tiết phân công phòng họp, cán bộ phụ trách và nội dung triển khai ở file đính kèm: noi_dung_sinh_hoat_chi_doan_thang_12.doc

danh_sach_phan_cong_cb_tham_gia_sinh_hoat_cung_lop_chi_doan_sv_thang_122020.docx