Thành lập từ tháng 10 năm 2019 với 12 thành viên trong suốt 1 năm qua câu lạc bộ tiếng Anh AAR của Đoàn viện Nông nghiệp và Tài nguyên vẫn luôn duy trì hoạt động đều đặn hàng tháng nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên cùng nhau trau dồi, nâng cao tiếng Anh.

    Trong tháng 11/2020, câu lạc bộ đã sinh hoạt về chủ đề Hospital. Ôn lại chủ đề Health & desease.

    Mặc dù ở xa trung tâm, xa các lớp bồi dưỡng tiếng Anh nhưng với sự mở cửa của không gian học tập tại thư viện tầng 1 làng sinh viên đã tạo cho các bạn một môi trường, không gian khá thuận lợi cho các buổi sinh hoạt.

    Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt CLB AAR: 

CLB AAR Đoàn viện NN và TN